Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Đỗ Quyên

Điạ chỉ: 689, Hà Huy Giáp, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12

Điện thoại: 028.66857877

Email: mamnondoquyen@gmail.com

Mô tả: phòng Phó hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG

PHẠM THỊ THANH THÚY
PHẠM THỊ THANH THÚY

Ngày sinh: 20/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại cơ quan: 028.66857877

Điện thoại riêng: 0909589381

Email liên lạc: thuypham0920@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ NGỌC GIÀU
TRẦN THỊ NGỌC GIÀU

Ngày sinh: 1/4/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại cơ quan: 028.66857877

Điện thoại riêng: 0906905110

Email liên lạc: tranthingocgiau1981@yahoo.com.vn

NGUYỄN THỊ THANH TÂM
NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Ngày sinh: 8/4/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại cơ quan: 028.66857877

Điện thoại riêng: 0909275775

Email liên lạc: tam04081981@gmail.com

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

PHẠM THỊ HIỀN
PHẠM THỊ HIỀN

Ngày sinh: 13/2/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: NAM ĐỊNH

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: GIÁO VIÊN KIÊM CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Điện thoại cơ quan: 028.66857877

Điện thoại riêng: 0908680819

Email liên lạc: phamthanhhien30091981@gmail.com

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN

Ngày sinh: 21/6/1996

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: GIÁO VIÊN KIÊM BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại cơ quan: 028.66857877

Điện thoại riêng: 0364904017

Email liên lạc: huyentran060272@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích